top of page

UWV trajecten

Spoor 1, 2 & 3

Re-integreren in eerste, tweede en derde ziektejaar

Als werkgever kan je te maken krijgen met medewerkers die (langdurig) ziek zijn.

Door inzet van preventieve maatregelen en goede begeleiding tijdens de ziektedagen, hoop je dat de medewerker weer snel terug op de werkplek zal zijn.

Maar soms loopt het anders...

De aard van de ziekte of wellicht de omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen dat de medewerker langere tijd ziek is en wellicht dat herstel op korte termijn niet aannemelijk lijkt. Het is dan verstandig om tijdig de juiste interventies

in te zetten. Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak.

De regels die hierbij gelden zijn vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. In geval van langdurig ziekteverzuim, moet samengewerkt worden met de medewerker aan terugkeer binnen een passende functie in het bedrijf. Deze route begint met spoor 1. Het hangt van de situatie af of spoor 2 of spoor 3 wordt ingezet.

 

Afhankelijk van de ziekteperiode en de arbeidssituatie kan Bilan cultuursensitieve re-integratie een passend traject aanbieden.

Spoor 1, 2 & 3 trajecten

Een re-integratietraject in het 1ste, 2de of 3de ziektejaar is gericht op terugkeer naar werk. Afhankelijk van de ziekteduur en mogelijkheden zal dit zijn bij de huidige werkgever (spoor 1) of bij een andere werkgever (spoor 2 of 3).

Dit vraagt naast professionele- en deskundige coaching, om een zorgvuldige begeleiding waarbij oog is voor wet- en regelgeving. En het voeren van de juiste rapportage zodat de medewerker en de werkgever geen obstakels ondervinden bij de “poort”.

Klik op onderstaande sporen voor meer uitleg en voorbeelden over de verschillende sporen. 

 

 

In de begeleiding staat voorop dat ieder traject maatwerk is. Door onze specialisatie en deskundigheid bij begeleiding van mensen met cultuurdiverse achtergrond bieden we ruimte voor deze specifieke, contextgebonden aspecten. Er is ruimte en aandacht voor de persoon in zijn of haar uniciteit. Er is aandacht voor rouw en verlies van perspectief in situaties waarin de medewerker zijn eigen werk moet loslaten. En er wordt aandacht besteed aan de omgang met eventuele belemmeringen. Daar waar de ruimte ontstaat gaan we met de medewerker bewegen naar nieuwe doelen, perspectieven, dit ontdekken we door inzet van testen en maatgerichte interventies. Kwaliteiten en competenties die tot nog toe mogelijk onderbelicht zijn geweest worden aan het voetlicht gebracht om op die manier toe te groeien naar nieuwe perspectieven.

SBF_Bilan coaching Diana Codfried LR-0211.jpg

Fase 1 Bewust worden 

·      Kennismaking 

·      Aandacht voor rouw en verlies (rouwmodule) 

·      Loopbaanoriëntatie (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe doe ik het) 

·      Arbeidsmarkt oriëntatie (arbeidsmarktanalyse, netwerkvergroting) 

·      Persoonlijke coaching 

Fase 2 Bewegen 

·      Sollicitatie begeleiding (maken van brief/cv/oefenen met gesprekken)  

·      Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap (indien gewenst) 

·      Motivatie en empowerment 

·      Jobhunting 

Fase 3 Balans

·      Afronding traject 

·      Rapportage 

·      2 uur nazorg (tot 3 maanden na afsluiten van het traject) 

Het traject zal starten met een kennismakingsgesprek waarin de werknemer kan aangeven of deze gemotiveerd is om met de coach het traject te doorlopen (dit kan telefonisch). Daarna zal een coachcontract conform NOBCO-richtlijnen worden opgesteld. Iedere coach bij Bilan is NOBCO foundation gecertificeerd.

Persoonlijke sessies duren 60 minuten. Dit kan online/fysiek of telefonisch, net wat past. Tijdens het traject en het doorlopen van de fases worden naast de persoonlijke gesprekken, verschillende instrumenten/testen en e-learnings ingezet. Ook worden er coachingsmethodieken gebruikt die aansluiten bij de coachee en de betreffende coachvraag.    

Bilan onderscheidt zich door inzet van het aanbod van een verdiepende workshop op maat. Hierbij kan de coachee gedurende het traject kiezen voor een workshop op het gebied van bijvoorbeeld: 

  

·      Lifestyle en voeding 

·      Familie opstelling 

·      Presentatietechnieken 

·      Verdieping op ondernemingsplan

·      Energetische wandelcoaching 

·      Paardencoaching

Wijze van re-integreren

SBF_Bilan Diana Codfried LR-8593.jpg

Onze Spoor pakketten

Traject: Re-integratie 

Duur: 6 maanden 

Investering: € 4.450*

Pakket 1

Pakket 2

Traject: Re-integratie 

Duur: 9 maanden 

Investering: € 4.950*

Meest

gekozen

Pakket 3

Traject: Re-integratie 

Duur: 12 maanden 

Investering: € 5.450*

* Dit zijn richtprijzen. Afhankelijk welk spoor van toepassing is kan de prijs afwijken. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan zodat we samen kunnen onderzoeken welk pakket het passends is.  

Neem contact op

bottom of page