top of page
Informeer gerust!

Bedankt voor je bericht!

Spoor 2

Bij spoor 2 wordt de werkgever geholpen om een nieuwe werkgever te zoeken voor jou. Hierbij maakt het niet uit of dit binnen of buiten je huidige sector is. Als de nieuwe werkgever gevonden is, blijft jij meestal nog twee jaar na de eerste ziektedag in dienst bij de oorspronkelijke werkgever. Dit kan plaatsvinden op basis van vrijwillige- of uitzendbasis, waarbij de nieuwe werkgever een tarief betaalt aan jouw oorspronkelijk werkgever. Na twee jaar krijg je de no risk-status tot 5 jaar na de WIA-beoordeling (voorheen was dit de 'WIA-keuring'). 

Een sprekend voorbeeld van een spoor 2 oplossing is het uitvallen van een stratenmaker vanwege knieklachten. Eerst zijn de interventies uit spoor 1 ingezet, maar duurzame inzetbaarheid is hier helaas niet uit voort gekomen. Er moet dus iets anders gebeuren. Na verloop van tijd wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek gestart, waarbij uitgebreid gekeken wordt naar de klachten in relatie tot de werkzaamheden. Terugkeren naar zijn/haar huidige werkgever lijkt niet meer mogelijk. De arbeidsdeskundige adviseert op basis hiervan de inzet van spoor 2. 

Afspraak bij een re-integratiebedrijf

Tijdens het eerste gesprek vertelt de stratenmaker dat hij/zij het wel ziet zitten om aan de slag te gaan als taxichauffeur. Dit heeft hij ook al besproken met de arbeidsdeskundige die hier positief tegenover staat. Het re-integratiebedrijf sluit aan bij deze mogelijkheid en legt contact met lokale taxibedrijven. Na het vinden van een geschikt taxibedrijf die past bij de medewerker mag hij/zij beginnen aan de opleiding tot taxichauffeur. 

Hoe zit het financieel voor de huidig werkgever?

Hij/zij gaat op uitzendbasis aan de slag als chauffeur bij het taxibedrijf. De oude werkgever (de stratenmaker) betaalt het loon nog door tot twee jaar na de eerste ziektedag. Het taxibedrijf betaalt een tarief aan de oude werkgever. Het voordeel voor het taxibedrijf is dat ze een chauffeur hebben waarbij ze, na twee jaar (na de 1e ziektedag), geen ziekterisico loopt. De medewerker kan terugvallen op zijn opgebouwde rechten, mocht toch blijken dat het werk tegenvalt. Ook de oorspronkelijke werkgever heeft voordeel van deze regeling omdat de kosten voor loondoorbetaling naar beneden gaan. Kortom: alle partijen hebben er voordeel van.

De kans dat jouw situatie anders is, is heel groot. Neem gerust contact met ons op om te informeren wat voor jou mogelijk of passend is. 

Voorbeeld uit de praktijk

bottom of page