top of page

Maatschappelijke Deelname 

Meedoen voor iedereen 

Meedoen lijkt zo gemakkelijk, echter is het niet voor iedereen zo eenvoudig. Bilan cultuursensitieve re-integratie staat voor een inclusieve maatschappij. Juist voor cliënten met een bi-culturele achtergrond, wanneer de cliënt niet in Nederland is geboren óf minder goed de weg naar de juiste instanties vindt. Aangezien een cliënt regelmatig in aanmerking kan komen voor regelingen waarvan deze totaal geen weet heeft.

Graag helpen wij bij het bevorderen van maatschappelijke deelname zodat hij/zij weer kan meedoen. Samen brengen we in kaart wat de cliënt in het verleden heeft gedaan. Wat de wensen en ambities voor de toekomst zijn? En wanneer de cliënt met onzekerheid kampt of geen idee heeft hoe alles werkt, helpen we hierbij. Samen komen we in beweging zodat er structuur komt en er deelgenomen kan worden aan activiteiten buiten de deur. 

Zou de cliënt het bijvoorbeeld fijn vinden om te gaan sporten en lid te worden van een vereniging. Lijkt het  interessant om vrijwilliger te worden of aan activiteiten deel te nemen bij het buurthuis in de wijk? Het gevoel van zingeving, plezier van onder de mensen zijn, kan iemand enorm goed doen en tegelijkertijd draagt dit bij aan het vergroten van het netwerk. Een win-win situatie dus. 

Samen met de cliënt onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, zodat deze het beste uit zichzelf haalt!

Stap voor stap realiseren we de persoonlijke doelen. We gaan ervoor zorgen dat de koers die ingezet wordt ook blijvend is. Natuurlijk zijn we er ook nog wanneer de cliënt aan de volgende stap toe is; wederom onderzoeken we dan samen de mogelijkheden. 

Maatschappelijke_deelname_bilan-coaching.jpg
bottom of page