top of page

Ik ben UWV

Bilan is een re-integratiebureau met aandacht voor iedereen. Vanuit haar specialisatie heeft ze specifiek aandacht voor klanten met een bi-culturele achtergrond.

Ziek worden, ziek zijn en weer bewegen naar werk kunnen vanuit culturele verschillende achtergronden anders worden ervaren en vragen dan ook om een andere benadering.

Juist om ervoor te zorgen dat men duurzaam een stap kan maken naar de arbeidsmarkt kan een cultuursensitieve benadering bijdragen. Uiteraard is iedere klant welkom ongeacht de culturele achtergrond en kijken we naar de klantvraag zodat we de juiste coach hieraan kunnen koppelen

Coaches

Om juist de aansluiting met de klant optimaal te behouden is gekozen om samen te werken met verschillende coaches waarvan een aantal coaches ook bewust meertalig zijn. Dit kan voor klanten prettig zijn om (deels) in eigen taal begeleid te worden. De coaches hebben ook iedere hun eigen coachexpertise welke we ook meenemen om de juiste match te maken met de klantvraag.  

Zijn er mogelijk klanten die behoefte hebben aan sensitieve re-integratie? Voel je vrij ze in verbinding te brengen met Bilan cultuursensitieve re-integratie B.V..

Aandacht voor

Naast de aandacht voor de cultuursensitieve klantvraag heeft Bilan ook aandacht voor de ondernemingen. Door inzet van trainingen en advies en het stevige netwerk kan Bilan als de cultuursensitieve brug fungeren tussen de klant en de organisaties.

Diensten

Participatie Interventie 

Maatschappelijke

deelname 

Begeleiding bij Scholing 

Werkfit 

It takes two

to tango

Meer informatie? Download de flyer of mail met info@bilancr.nl

SBF_Bilan Diana Codfried LR-7990.jpg

Neem contact op

bottom of page