top of page

Ik ben UWV

Bilan cultuursensitieve re-integratie B.V.is een re-integratiebureau met aandacht voor iedereen.

Vanuit haar specialisatie is er specifiek aandacht voor cliënten met een bi-culturele achtergrond.

Ziek worden, ziek zijn en weer bewegen naar werk kunnen vanuit culturele verschillende achtergronden anders worden ervaren en vragen dan ook om een andere benadering. Juist om ervoor te zorgen dat men duurzaam een stap kan maken naar de arbeidsmarkt kan een cultuursensitieve benadering bijdragen.

 

Voor mensen met een migratie achtergrond is de weg naar werk vaak minder makkelijk te bewandelen (handreiking Ministerie SZW). Deze obstakels zijn veelzijdig maar realistisch.

Bilan hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt door enerzijds de weerbaarheid van de cliënt te vergroten en anderzijds beweging te kunnen maken in de re-integratietrajecten voor deze groep. 

 

Uiteraard is iedere cliënt welkom, ongeacht de culturele achtergrond,

en kijken we naar de cliëntvraag zodat we de juiste coach hieraan kunnen koppelen

Coaches

Om juist de aansluiting met de cliënt optimaal te behouden is gekozen om samen te werken met verschillende coaches, waarvan een aantal coaches meertalig zijn. Dit kan voor cliënten prettig zijn om (deels) in eigen taal begeleid te worden. De coaches hebben ook iedere hun eigen coachexpertise welke meegenomen wordt om de juiste match te maken met de cliëntvraag.  

Zijn er cliënten die behoefte hebben aan onze sensitieve re-integratie?

Voel je vrij ze in verbinding te brengen met Bilan cultuursensitieve re-integratie B.V..

Aandacht voor

Naast de aandacht voor de cultuursensitieve cliëntvraag heeft Bilan ook aandacht voor de ondernemingen.

Door inzet van trainingen en advies en het stevige netwerk kan Bilan als de

cultuursensitieve brug fungeren tussen cliënt en de organisaties.

Diensten

Participatie Interventie 

Maatschappelijke

deelname 

Begeleiding bij Scholing 

Werkfit 

It takes two

to tango

Meer informatie? Download de flyer of mail met info@bilancr.nl

SBF_Bilan Diana Codfried LR-7990.jpg

Neem contact op

bottom of page