top of page

UWV trajecten

Samen kom je verder, it takes two to tango

Als gemeente sta je voor verschillende opgaven. Eén van die opgaven is dat iedereen kan meedoen. Meedoen kan zijn in de vorm van (vrijwilligers) werk maar ook in de vorm van participatie. Meedoen is tegelijkertijd ook maatwerk. Voor niet iedere inwoners is de drempel even hoog of ziet de drempel er hetzelfde uit.

Daarnaast is het voor de inwoner van belang dat het niet alleen meedoen is maar dat dit een duurzaam karakter heeft. Uitval of ontslag na een lange tijd uit het arbeidsproces te zijn geweest heeft een extra groot negatief effect.

Bilan cultuursensitieve re-integratie richt zich op mensen met een migratie achtergrond. Een zeer heterogene groep mensen, met elk een andere vraag, maatwerk dus.

Uitgaande van duurzaamheid, maatwerk en ruimte voor de culturele verschillen, heeft Bilan een mooi programma ontwikkelen: “It takes two to tango”.

Dit licht ik graag toe

Voordat de aanpak wordt toegelicht eerst dit vooraf:

Het concept is opgebouwd van uit het model met de 5 shifts,

een procesaanpak die bestaat uit vijf stappen namelijk:

 

 • ontmoeten, 

 • verbinden, 

 • wederzijds leren,

 • borgen 

 • monitoren. 
   

Deze basis is gelegd vanuit Variis, een denkwijze waarin ik samen met de grondlegger Jos Artz veel ervaring bij organisaties  heb kunnen opdoen. 

Vanuit deze basis bouwt Bilan haar trainingen, (team)coaching, advies en ook de tools/interventies naar participatie op. 

Vijf shifts_CMYK.png

De concrete invulling van deze shifts, verschilt per vraag/situatie zodat het aansluit bij de missie en visie van Bilan. 

Iedere shift zou je kunnen zien als een aparte module. Een kruispunt waarin de keuze gemaakt kan worden wat de vervolgstap voor deze klant kan zijn.

De basishouding is dat we werken vanuit de kernwaarden:

 

 • respect, 

 • gelijkwaardigheid

 • uniciteit

 • diversiteit als meerwaarde. 

 

Dit vanuit de ervaring dat alleen vanuit verbinding duurzame stappen gezet kunnen worden. Door eerst te ’investeren’ in de ontmoeting zet je samen duurzame stappen, voor onderneming en voor de betrokkenen. 

Om te voorkomen dat je als organisatie of als mens stapt in de valkuil om te blijven doen wat je altijd deed, zul je echt deze shifts/stappen moeten maken, het echt anders  willen doen!

download de flyer "It takes two to tango"

Module 1 : de Ontmoeting

Deze module is gericht op de ont-moeting, letterlijk het niet moeten, maar willen.

Het gaat daarbij om de ontmoeting met jezelf door antwoorden te vinden op de vragen:

 • Wie ben ik?

 • Wat is mijn identiteit of wat zijn mijn verschillende identiteiten?

 • Wie ben jij/is de ander?

Deze module bestaat uit 3 teamsessies van 2 uur en 4 individuele sessies per deelnemer

van 1 uur.

Vijf shifts_ontmoeten-01.png

 

 

 

 

Deze module is gericht op de verbinding. Dat houdt in het verbinden met de eigen normen

en waarden met wie hij/zij is (module 1) en daarop aansluitend het verbinden met elkaar als

groep.

In deze module is aandacht voor het ontdekken van de individuele competenties.

Deze module geeft antwoord op de vragen:

 • Wat kan ik?

 • Hoe ga ik het doen?

 • Waar ga ik me mee verbinden?

 

Deze module bestaat uit 3 teamsessies van 2 uur en 10 individuele sessies van 1 uur.

Module 2 : de Verbinding

Vijf shifts_verbinden-01.png
SBF_Bilan Diana Codfried LR-8593.jpg

Module 3: Leren

 

 

Deze module is gericht op leren en ontwikkeling en bestaat uit een individueel deel en

een sessie samen met één of meerdere organisaties.

In deze module ligt de focus op begeleiding bij studie/ontwikkeling.

De module is maatgericht en de behoefte hangt af van de cliënt.

 

Concreet 16 uur inzet persoonlijke begeleiding.

 

Teamsessie

Er zal 1 groepssessie van 2-4 uur zijn waarin de deelnemers en bedrijven zijn vertegenwoordigd.

Uiteraard kijken we samen naar de concrete invulling die past bij uw gemeente en de vraag van de inwoners.

Vijf shifts_leren-01.png

Neem contact op

bottom of page