top of page

UWV trajecten

Naar Werk

Samen bewegen naar een passende baan.

Voor een cliënt die al enige tijd uit het arbeidsproces is kan de stap om weer te beginnen groot zijn. Wat zal het dan fijn zijn als er iemand naast hem/haar staat die met een cultuursensitieve blik meekijkt en meedenkt. Wanneer de cliënt de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, is het veelal mogelijk om (gedeeltelijk) in de moederstaal gecoacht en begeleid te worden. Bilan heeft veel anderstalige coaches aangesloten die ingezet kunnen worden. 

Met het Naar Werk traject wordt samen gekeken naar de mogelijkheden en wat nog mogelijk is op werkgebied. Middels persoonlijke begeleiding bewegen we naar het vinden van een (nieuwe) passende baan.

Zelf de regie houden

We ondersteunen graag hierbij op een cultuursensitieve manier, kijkend naar de persoonlijke situatie en behoeften van de cliënt. Gezamenlijk onderzoeken en formuleren we realistische doelstellingen die samenkomen in een plan van aanpak. Er worden afspraken gemaakt ten aanzien van de stappen die gezet gaan worden, maar ook bij het bieden van structuur. De betrokkenheid van de coach zal een extra motivatie zijn om het plan van aanpak te blijven volgen zoals is afgesproken tussen cliënt en coach.

 

Bilan kan en zal hierbij haar netwerk inzetten en de cliënt bijstaan in het contact leggen met mogelijke werkplekken, vrijwilligersorganisaties, of andere mogelijke werkplekken. Veel is mogelijk maar bovenal is het van belang dat de toekomstige werkplek aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt.

Ons gezamenlijke doel is namelijk dat de cliënt de regie in handen houdt en een geschikte plek vindt om weer duurzaam deel te gaan nemen op de arbeidsmarkt.

SBF_Bilan Diana Codfried LR-7990.jpg

Neem contact op

bottom of page