top of page
Informeer gerust!

Bedankt voor je bericht!

Spoor 3

Het derde spoor is enkel van toepassing wanneer jouw werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het derde spoor is voor de medewerker die na 2 jaar arbeidsongeschiktheid geen passende werkplek heeft gevonden en in de WIA komt. 

Bilan cultuursensitieve re-integratie vindt het belangrijk dat deze groep mensen niet vergeten worden, en wil hen ook helpen om toch weer deels of geheel werk op te pakken. 

Een sprekend voorbeeld van een spoor 3 oplossing is het uitvallen van een stratenmaker vanwege knieklachten. Eerst zijn de interventies uit spoor 1 ingezet, maar duurzame inzetbaarheid is hier helaas niet uit voort gekomen. Vervolgens is hij/zij vol enthousiasme aan het werk gegaan als taxichauffeur. Het werk doet hij met veel plezier, maar zijn knieklachten blijven opspelen. Zo erg dat hij/zij ook dit werk niet meer kan doen. Hij/zij komt in de WIA terecht. 

Samen met een WIA-expert is er gekeken wat er anders nog mogelijk is, hieruit is gebleken dat hij/zij op vrijwillige basis aan de slag kon gaan bij het wijkcentrum bij hem/haar in de buurt. Hier organiseert hij/zij het wekelijkse klaverjas-uurtje, hij/zij krijgt hier energie van en voelt zich van waarde voor de maatschappij. 

 

De kans dat jouw situatie anders is, is heel groot. Neem gerust contact met ons op om te informeren wat voor jou mogelijk of passend is. 

Voorbeeld uit de praktijk

bottom of page