top of page

Ik ben gemeente

Bilan cultuursensitieve re-integratie B.V. is een re-integratiebureau met aandacht voor iedereen. Vanuit haar specialisatie heeft ze specifiek aandacht voor klanten met een bi-culturele achtergrond. Ziek zijn, thuiszitten, niet kunnen meedoen en ook weer het bewegen naar werk kunnen vanuit culturele verschillende achtergronden anders worden ervaren en vragen dan ook om een andere benadering. Juist om ervoor te zorgen dat men duurzaam een stap kan maken naar de arbeidsmarkt kan een cultuursensitieve benadering bijdragen. Uiteraard is iedere klant welkom, ongeacht de culturele achtergrond. Wij kijken naar de klantvraag, zodat we de juiste coach hieraan kunnen koppelen.

Coaches

Om juist de aansluiting met de klant optimaal te behouden is gekozen om samen te werken met verschillende coaches, waarvan een aantal coaches ook bewust meertalig zijn. Het kan voor klanten prettig zijn om (deels) in de eigen taal begeleid te worden. De coaches hebben ieder hun eigen coachexpertise, welke we meenemen om de juiste match te maken met de klantvraag.    

Zijn er klanten die behoefte hebben aan sensitieve re-integratie? 

Voel je vrij ze in verbinding te brengen met Bilan cultuursensitieve re-integratie B.V..

Aandacht voor

Naast de aandacht voor de cultuursensitieve klantvraag heeft Bilan ook aandacht voor de ondernemingen.

Door inzet van trainingen en advies en het stevige netwerk kan Bilan de cultuursensitieve brug fungeren tussen

de klant en de organisaties..

Diensten

It takes two to tango

modulair opgebouwd programma 

Individuele re-integratie/participatie 

samen sta je sterker (1).png

Neem contact op

bottom of page