top of page

UWV Werkfit 

Samen werken aan een plan voor de toekomst 

Het Werkfit-traject is erop gericht om fit te worden om aan het werk te gaan, wij ondersteunen de cliënt vanuit cultuursensitieve coaching daarbij. Samen met de cliënt bepalen we de richting en de route. We onderzoeken hoe bestaande kennis en vaardigheden nog uitvoerbaar en inzetbaar zijn en hoe deze aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

 

We onderzoeken mogelijke denkrichtingen voor wens- en kansberoepen. Wat is ervoor nodig om Werkfit te kunnen zijn voor één van deze beroepen? Welke aanvullende kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk? We kijken naar  werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en je arbeidsmarktpositie. Vervolgens stellen we in combinatie met de gegevens uit het UWV-werkplan een re-integratieplan op.  

Het kan zijn dat de cliënt als gevolg van een lichamelijke of psychische beperking het oude beroep niet meer kan uitoefenen. Maar wat kan nog wel met de aanwezige kennis en vaardigheden? Zijn daar passende beroepen voor of is  er extra scholing nodig?

Wanneer de mogelijke belastbaarheid nog onduidelijk is kunnen we dit in de praktijk testen in de vorm van een werkervaringsplaats. Of staat de cliënt er voor open om in een andere richting gaan zoeken maar heeft nog geen idee in welke richting. 

Dit gaan we samen onderzoeken en vervolgens formuleren we samen doelstellingen en een plan van aanpak. Er worden afspraken gemaakt ten aanzien van de stappen die gezet gaan worden. De coach ondersteund hierbij op een cultuursensitief manier.  

SBF_Bilan Diana Codfried LR-8503.jpg

Het doel is dat aan het einde van het traject de cliënt klaar is om de stap naar werk te maken. 

Naast het inzichtelijk maken van de persoonlijke situatie en het formuleren van persoonlijke doelen, ondersteunen wij bij het uitvoeren van het plan voor de toekomst. Zoals het werken aan persoonlijke presentatie, het vinden van de juiste contacten, het maken van een cv, werken aan een eigen netwerk en het inzetten van het uitgebreide netwerk. Samen vertrouwen op een proces maakt dat het eindresultaat duurzaam is.  

bottom of page